RADA SZCZEPU

SKŁAD RADY SZCZEPU:

hm. Marian Miernik HR – Komendant Szczepu / drużynowy 40 HDS im. Batalionu „Parasol”

hm. Bogusława Miernik HR – drużynowa GZ „Czarownice i Czarodzieje”

hm. Anna Miernik HR – drużynowa 39 DH „Azymut”

hm. Michał Rzepka HR – przyboczny 39 DH „Azymut”

pwd. Ewa Bohm HO – przyboczna 40 HDS im. Batalionu „Parasol”

sam. Gabriela Śladowska – przyboczna 39 DH „Azymut”

dh. Marek Grzybek – kwatermistrz szczepu

dh. Ireneusz Michalik – szef wyszkolenia specjalnościowego