Dane kontaktowe do Komendy Hufca oraz Komendanta Szczepu

Poniżej podajemy dany kontaktowe do Komendantki Hufca oraz do Komendanta XXVII Szczepu Harcerskiego celem kontaktu przez osoby zewnętrzne, który by potrzebowały pomocy harcerskiej.

Komendantka Hufca
hm. Edyta Derus – Biełka
tel. 887-766-800
e-mail: edyta.derus-bielka@zhp.net.pl
hufiec@tychy.zhp.pl

Komendant Szczepu
hm. Marian Miernik
tel. 601-895-755
e-mail: marian.miernik@zhp.net.pl