Deklaracja członkowska ZHP



Szanowni Państwo.
Poniżej prezentujemy jak łatwo i szybko złożyć deklaracje członkowską ZHP. Obecnie naszą deklarację można złożyć elektronicznie.
Najpierw trzeba wejść na stronę https://deklaracja.zhp.pl/

Następnie w zależności od wieku i od tego czy dopiero Państwa dziecko zaczęło chodzić na zbiórki lub jest członkiem ZHP (wcześniej składało deklarację w wersji papierowej).
Po wybraniu odpowiedniej opcji należy uzupełnić Wszystkie obowiązujące pola.

W polu Chorągiew wybieramy Śląska, Hufiec wybieramy Ziemi Tyskiej.
W polu drużyna/gromada wpisujemy w zależności do jakiej jednostki dziecko należy wpisujemy: GZ „Czarownice i Czarodzieje” / 39 DH „Azymut” / 40 HDS
I adekwatnie wpisujemy e-mail drużynowej/ -go: boguslawa.miernik@zhp.net.pl / anna.miernik@slaska.zhp.pl / marian.miernik@zhp.net.pl
Następnie uzupełniamy dane dziecka i wypełniamy wszystkie zgody i klauzury.

NIE UZUPEŁNIAMY
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzającego spełnienie kryteriów członkostwa w jednostkach NS ZHP – dotyczy to jednostek Nieprzetartego Szlaku.

Na koniec zaznaczamy, że nie jestem robotem i zatwierdzamy.

Cały dokument w wersji elektronicznej zostanie przesłany do drużynowej/ego oraz do Komendy Hufca.